Đăng Nhập     
 
 
   
 
Quản lý văn bản và hồ sơ

Mô tả chung

Quản lý các văn bản và theo dõi quá trình xử lý văn bản từ khi tạo lập văn bản đến khi kết thúc xử lý. Các loại văn bản cần quản lý là: văn bản đến, văn bản đi, văn bản dự thảo, hồ sơ văn bản;

Chức năng chính

 • Quản lý phân quyền truy cập vào phân hệ

 • Quản lý danh mục các loại văn bản

 • Quản lý, phân quyền truy cập văn bản đến

 • Cập nhật, phân phối, theo dõi xử lý văn bản đến

 • Quản lý, phân quyền truy cập văn bản đi

 • Cập nhật, phân phối, theo dõi văn bản đi

 • Quản lý, cập nhật hồ sơ, cập nhật văn bản trong hồ sơ

 • Truy cập nhanh văn bản được phân công xử lý, theo dõi xử lý hay xin ý kiến xử lý.

 • Truy cập nhanh văn bản theo tình trạng xử lý.

 • Truy cập nhanh văn bản theo loại văn bản.

 • Lập báo cáo văn bản đến, văn bản đi.

 • Theo dõi hồ sơ văn bản hiện thời

 • Theo dõi hồ sơ văn bản đã kết thúc

 • Lập báo cáo hồ sơ văn bản

 Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện

Danh sách văn bản đến

Hình 1: Danh sách văn bản đến

Xem chi tiết văn bản đến 

 Hình 2: Chi tiết văn bản đến

Thêm văn bản đến 

Hình 3: Thêm văn bản đến

Chi tiết hồ sơ

Hình 4: Xem chi tiết hồ sơ văn bản

 

Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn