Đăng Nhập     
 
 
   
 
Lịch công tác

Mô tả chung

Tạo không giới hạn lịch công tác, sự kiện cho cơ quan, phòng ban, cơ quan.

Chức năng chính

  • Phân quyền truy cập và cập nhật lịch cơ quan

  • Phân quyền truy cập và cập nhật lịch của phòng, ban

  • Cập nhật lịch, sự kiện cho cơ quan

  • Cập nhật lịch sự kiện của phòng ban

  • Xem danh sách lịch, sự kiện của cơ quan, phòng ban theo tháng, theo tuần, ngày

  • Truy cập nhanh lịch, sự kiện của cơ quan hay phòng phòng ban 

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện

Hình 1: Lịch công tác tháng của cơ quan

Lịch công tác tuần của cơ quan

Hình 2: Lịch công tác tuần của cơ quan

Thêm lịch sự kiện

Hình 3: Thêm lịch sự kiện

Xem chi tiết một lịch, sự kiện

Hình 4: Xem chi tiết một lịch, sự kiện

Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn