Đăng Nhập     
 
 
   
 
Quản lý nhân sự

Mô tả chung

Quản lý hồ sơ cán bộ, phòng ban làm việc, quá trình làm việc, quá trình đào tạo., lịch nghỉ phép  Theo dõi và cập nhật các thông tin khen thưởng, kỷ luật của cán bộ.

Các chức năng chính

 • Quản lý, cập nhật danh mục đơn vị, chi nhánh

 • Quản lý, cập nhật danh mục phòng ban

 • Quản lý, cập nhật danh mục chức vụ

 • Quản lý, cập nhật danh mục trình độ

 • Phân quyền truy cập, cập nhật thông tin nhân viên, cán bộ

 • Truy cập nhanh danh sách nhân viên theo phòng ban

 • Sắp xếp tài liệu theo thứ tự thời gian

 • Quản lý thông tin lý lịch của nhân viên

 • Quản lý hợp đồng lao động

 • Theo dõi cập nhật lịch nghỉ phép

 • Cập nhật hồ sơ cán bộ và các thông tin quá trình công tác,

 • Cập nhật quá trình đào tạo, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, nhân viên. 

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện

Danh sách cán bộ, nhân viên toàn cơ quan
Hình 1: Danh sách cán bộ, nhân viên toàn cơ quan

Danh sách cán bộ, nhân viên trong phòng

Hình 2: Danh sách cán bộ, nhân viên trong phòng

Cập nhật thông tin cán bộ, nhân viên

Hình 3: Cập nhật thông tin cán bộ, nhân viên

Xem thông tin chi tiết cán bộ nhân viên

Hình 4: Xem thông tin chi tiết cán bộ nhân viên

Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn