Đăng Nhập     
 
 
   
 
Quản lý khách hàng

Mô tả chung

Quản lý thông tin về khách hàng của cơ quan. Quản lý các giao dịch đã thực hiện với khách hàng. Khách hàng có thể được hiển thị chung trong danh sách công ty hoặc được hiển thị theo phân loại ngành nghề.

Chức năng chính

  • Quản lý, cập nhật danh mục lĩnh vực ngành nghề

  • Quản lý, cập nhật danh mục phân loại cơ quan

  • Quản lý, cập nhật danh mục loại giao dịch

  • Phân quyền truy cập, cập nhật thông tin khách hàng

  • Truy cập nhanh danh sách khách hàng theo lĩnh vực ngành nghề.

  • Cập nhật hồ sơ khách hàng và phân loại đánh giá khách hàng.

  • Cập nhật người đại diện liên hệ của khách hàng

  • Cập nhật dự án thực hiện với khách hàng

  • Cập nhật giao dịch với khách hàng, thời gian, kết quả giao dịch

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện

Danh sách khách hàng

Hình 1: Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng thuộc một ngành nghề

Hình 2: Danh sách khách hàng thuộc một ngành nghề

Cập nhật thông tin khách hàng

Hình 3: Cập nhật thông tin khách hàng

Danh sách các giao dịch với khách hàng

Hình 4: Danh sách các giao dịch với khách hàng

Cập nhật giao dịch với khách hàng

Hình 5: Cập nhật giao dịch với khách hàng 

Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn