Đăng Nhập     
 
 
   
 
Người liên hệ

Mô tả chung

Quản lý những người liên lạc với tổ chức doanh nghiệp. Đây là đầu mối đại diện cho khách hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp với tổ chức, doanh nghiệp. Mỗi mục có thể được tìm kiếm, sắp xếp và hồ sơ người liên hệ có thể đưa ảnh.

Chức năng chính

  • Liệt kê danh sách người liên hệ

  • Cập nhật thông tin thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, emai người liên hệ

  • Tìm kiếm người liên hệ theo nhiều tiêu chí

  • Phân quyền truy cập, cập nhật thông tin  

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện

Danh sách người liên hệ
Hình 1: Danh sách người liên hệ

Cập nhật thông tin người liên hệ

Hình 2: Cập nhật thông tin người liên hệ

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn