Đăng Nhập     
 
 
   
 
Tài nguyên chung Đóng

Mô tả chung:

 Đặt phòng hội thảo, kiểm tra sự sẵn sàng của thiết bị, cập nhật hoặc xóa bỏ lịch sử dụng từ bất cứ đâu chỉ dùng trình duyệt. Thêm các trang thiết bị của riêng bạn và tài nguyên để lập lịch và đặt trước.
Chức năng:

  • Đặt phòng hội thảo, kiểm tra sự sẵn sàng của thiết bị, cập nhật hoặc xóa bỏ lịch sử dụng từ bất cứ đâu chỉ dùng trình duyệt.

  • Cập nhật tài nguyên để lập lịch sử dụng tài nguyên chung. 

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện:

 Danh sách tài nguyên

Màn hình danh sách tài nguyên

Lịch sử dụng tài nguyên

Lịch sử dụng tài nguyên

Chi tiết một đăng ký sử dụng tài nguyên

Màn hình chi tiết một thông tin đăng ký sử dụng tài nguyên

Màn hình đăng ký sử dụng tài nguyên

Màn hình đăng ký tài nguyên

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn