Đăng Nhập     
 
 
   
 
Quản lý tài sản Đóng

Mô tả chung:
Quản lý tài sản chung của công ty, thời gian đưa vào sử dụng, các thuộc tính của tài sản…. giúp cơ quan quản lý hiệu quả chi phí cho tài nguyên của cơ quan.

Chức năng chính:

  • Quản lý thông tin, giá trị tài sản trong cơ quan, tổ chức
  • Tình hình sử dụng tài sản, thời hạn bảo hành, đơn vị sử dụng 

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện:

Màn hình danh sách tài sản

Danh sách theo phòng ban

Danh sách tài sản theo phòng ban

Màn hình thêm mới tài sản

Màn hình thêm mới tài sản

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn