Đăng Nhập     
 
 
   
 
Diễn đàn thảo luận Đóng

Mô tả chung:

Diễn đàn dành cho những bài thảo luận theo các chủ đề khác nhau, không cần hình thức lắm. Các bài viết ở dạng rich-text và có kèm theo thời gian ngày giờ.

Chức năng chính:

  • Đưa ra các chủ đề, nhóm chủ đề để mọi người cùng thảo luận.
  • Chia sẻ những bài viết cá nhân.....

Một số màn hình giao diện:

Danh sách các Forum

Danh sách các chủ đề

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn