Đăng Nhập     
 
 
   
 
Kiến thức chung

Mô tả chung

Cơ sở dữ liệu chứa các câu hỏi và câu trả lời cho những kiến thức chung mà cán bộ, nhân viên cần để thực hiện công việc của mình, nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc.

Chức năng chính

  • Quản lý kinh nghiệm được đúc kết từ những hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp

  • Những kiến thức được tổng hợp dưới dạng hỏi đáp

  • Quản lý, cập nhật danh sách chuyên mục.

  • Các kiến thức được phân loại theo nhiều chuyên mục, chuyên môn

  • Cho phép đính kèm tài liệu

  • Tìm kiếm nhanh và thuận tiện

  • Phân quyền truy cập, cập nhật kiến thức

  • Truy cập nhanh danh sách kiến thức hỏi đáp theo chuyên mục

  • Sắp xếp kiến thức theo thứ tự thời gian

  • Giúp cán bộ nhân viên tiếp cận với những kiến thức và giải pháp cho các vấn đề đã từng gặp trong cơ quan. 

 Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện


Hình 1: Danh sách kiến thức mới

Danh sách kiến thức một chuyên mục

Hình 2: Danh sách kiến thức trong một chuyên mục

Cập nhật kiến thức

Hình 3: Cập nhật kiến thức

Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn