Đăng Nhập     
 
 
   
 
Lịch cá nhân

Mô tả chung

Tạo không giới hạn lịch công tác, sự kiện cho cá nhân.

Chức năng chính

  • Cập nhật lịch, sự kiện cho cá nhân

  • Xem danh sách lịch, sự kiện của cá nhân theo tháng, theo tuần, ngày. 

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện

Lịch cá nhân theo tháng

Hình 1: Lịch cá nhân theo tháng

Lịch cá nhân theo tuần

Hình 2: Lịch cá nhân theo tuần

Chi tiết một lịch, sự kiện cá nhân

Hình 3: Chi tiết một lịch, sự kiện cá nhân

Thêm mới lịch cá nhân

Hình 4: Thêm mới lịch cá nhân

Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn