Đăng Nhập     
 
 
   
 
Liên kết website Đóng

Mô tả chung:

Nhập và phân loại tập hợp các trang web Bookmarks và Links. Các Links riêng và chung với khả năng tìm kiếm. Các danh mục link do người sử dụng định nghĩa.

Chức năng:

  • Liên kết đến các website hữu ích
  • Đếm số lần truy cập liên kết
  • Thiết lập hiển thị cho liên kết 

Tài liệu hướng dẫn

 

 Màn hình giao diện:

Màn hình quản lý Liên kết

Màn hình quản lý liên kết

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn