Đăng Nhập     
 
 
   
 
Quản lý công việc - dự án

Mô tả chung

Quản lý, kiểm soát, theo dõi việc thực hiện các công việc của dự án hay nhóm công việc của cơ quan. Tạo lập không giới hạn các dự án, nhóm công việc cũng như các công việc trong dự án.

Chức năng chính

 • Người quản lý dự án tạo lập dự án hay nhóm công việc, phân quyền truy cập cho các dự án hay nhóm công việc;

 • Hệ thống phân loại công việc theo dự án, nhóm công việc.

 • Truy cập xem thông tin thống kê các công việc của dự án hay nhóm công việc.

 • Người giao việc tạo lập, phân công giao công việc cho người xử lý, đặt thời gian xử lý, mức độ ưu tiên, trạng thái xử lý công việc, xác định người theo dõi việc xử lý công việc.

 • Người xử lý công việc cập nhật ý kiến xử lý, file dữ liệu đính kèm, thời gian xử lý, trạng thái công việc.

 • Người xử lý cập nhật các công việc có liên quan đến công việc đang xử lý.

 • Theo dõi quá trình xử lý công việc (nhật ký xử lý công việc)

 • Truy cập nhanh danh sách công việc giao xử lý

 • Truy cập nhanh danh sách công việc được giao xử lý

 • Truy cập nhanh danh sách công việc được giao theo dõi

 • Truy cập công việc theo tình trạng xử lý.

 • Truy cập công việc theo dự án, nhóm công việc

 • Lập báo cáo công việc của dự án, nhóm công việc. 

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện

Danh sách công việc thuộc dự án
  Hình 1: Danh sách công việc thuộc dự án / nhóm công việc

Cập nhật xử lý công việc

Hình 2: Cập nhật xử lý công việc

Tạo mới công việc

Hình 3: Tạo mới công việc

Theo dõi tiến độ công việc đã giao

Hình 4: Theo dõi tiến độ công việc đã giao

Quản lý danh sách dự án 

Hình 5: Quản lý danh sách dự án

 

Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn