Đăng Nhập     
 
 
   
 
Thư viện tài liệu

Mô tả chung

Quản lý hồ sơ tài liệu có trong tổ chức, doanh nghiệp, các tài liệu được phân loại theo chuyên mục để dễ dàng xem mô tả hay download tài liệu. Các loại tài liệu có thể được quản lý theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp là: quy trình, chính sách, biểu mẫu, hồ sơ tài liệu hành chính, văn phòng, tài liệu về nhân sự, kinh doanh, tài liệu kỹ thuật, tài liệu về tài chính, kế toán v.v...

Chức năng chính

  • Quản lý, cập nhật danh sách chuyên mục

  • Phân quyền truy cập, cập nhật tài liệu

  • Phân loại tài liệu theo chuyên mục

  • Truy cập nhanh danh sách tài liệu theo chuyên mục

  • Sắp xếp tài liệu theo thứ tự thời gian

  • Bình chọn tài liệu theo điểm

  • Tải tài liệu về

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện

Danh sách chuyên mục tài liệu
Hình 1: Danh sách chuyên mục tài liệu

Danh sách tài liệu trong một chuyên mục

Hình 2: Danh sách tài liệu trong một chuyên mục

Xem mô tả tài liệu

Hình 3: Xem mô tả tài liệu

Quản lý các chuyên mục

Hình 4: Quản lý các chuyên mục 

Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn