Đăng Nhập     
 
 
   
 
Tin tức sự kiện Đóng

Mô tả chung:

Tạo mới và sửa các tin tức và thông báo trên trang chủ và trang chuyên mục. Module này hoạt động như một tờ báo điện tử nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Chức năng:

  • Thêm, sửa đổi cập nhật các chuyên mục tin tức
  • Cập nhật các bài viết cho từng chuyên mục
  • Xác định các bài viết liên quan đến mỗi bài
  • Cho phép bình luận cho từng bài viết
  • Thiết lập nhiều hiển thị khác nhau cho danh sách các bài viết ở trang chủ tin tưc, trang chuyên mục.
  • Hiển thị các bài được đọc nhiều nhất trên toàn site và cho từng chuyên mục.
  • Hiển thị danh sách các bài mới nhất, trên toàn site và từng chuyên mục. 

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện:

Danh sách tin bài

Màn hình Danh sách tin bài

Màn hình Chi tiết tin bài

Màn hình thêm mới tin bài

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn