Đăng Nhập     
 
 
   
 
CIO - Người quản lý CNTT
Bộ phận IT trong các doanh nghiệp có thể biến mất vào năm 2020. Vậy, CIO sẽ có vị trí và vai trò gì trong tương lai?
Theo nghiên cứu do KPMG thực hiện mới đây, ưu tiên của các CIO trong giai đoạn hậu khủng hoảng đã thay đổi mạnh. Vấn đề liên quan giá và chất lượng chiếm vị trí...
Xu hướng công nghệ mới thay đổi liên tục trên thế giới đã tác động không nhỏ tới phát triển và ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp (DN). Các CIO (lãnh đạo CNTT)...
Không chỉ được trang bị những kỹ năng, CIO còn cần tới môi trường hoạt động thích hợp, mà trước hết là vị trí lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ và...
Giấc mơ CIO
04:35-22/07/2010
Nếu thiếu thực tế, nhất định bạn sẽ thất bại trong việc ứng dụng, triển khai CNTT vào các nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý của một công ty lớn, với hàng...
Người chịu trách nhiệm hoạch định và sử dụng nguồn lực thông tin, xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của tổ chức, DN có đương nhiên là người ...
Kính gửi Ban Biên Tập tạp chí TGVT-PCW B!
CIO: Tại sao?
11:08-22/07/2010
Theo tác giả, một nhà tư vấn về CNTT ở Hoa Kỳ, một trong những chuyên viên thuộc tổ chức Pacific Links Foundation thân thiết với giới công nghệ thông tin (CNTT)...
Từ khóa: Từ ngày đến  
Trang 1 trong 2
12>>>|
Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn