Đăng Nhập     
 
 
   
 
Công nghệ Web thế hệ mới

Website truyền thống và Portal

02:18-24/10/2006

<p><font face="Arial" size="2">Portal là một khái niệm đã xuất hiện khá thường xuyên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vì thế hãy cùng tìm hiểu thêm về Portal cũng như phân biệt nó với website truyền thống.</font></p>

<p><font face="Arial" size="2"><strong>1. Website truyền thống</strong></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Website đã và đang đóng góp rất lớn vào việc phổ cập thông tin, như giới thiệu tin tức, các cơ sở dữ liệu, và một số chương trình ứng dụng trên mạng. Website đã làm thay đổi cả thế giới từ khi xuất hiện vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Ngày nay mọi giao tiếp thông qua website đã trở thành phổ biến. Tuy nhiên, chúng ta có thể mạnh dạn gọi một số lớn các website là “website truyền thống” bởi những mặt tồn tại do công nghệ cũ để lại.</font></p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Muốn tìm thông tin của một đơn vị hành chính trực thuộc, người ta phải biết trước cơ cấu tổ chức của cơ quan và lần theo vết của cơ cấu này để tìm thông tin. Điều này có thể là dễ dàng với một người dùng hiểu biết rất rõ về sơ đồ tổ chức cơ quan, và khi số lượng thông tin chưa nhiều. Nhưng trong đa số trường hợp, người dùng là bất kỳ ai trong số hàng triệu người trên Internet, vì thế tìm kiếm như vậy là không dễ dàng. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Người dùng đã và đang phải chấp nhận với “sự quá tải thông tin” có nghĩa là người dùng thường phải duyệt qua rất nhiều các website khác nhau, phải xử lý một khối lượng khổng lồ các thông tin để tìm ra thông tin mà mình cần. Website luôn chỉ là điểm xuất phát trong lộ trình mà người dùng đi tìm thông tin, và được dẫn trên mạng qua các liên kết, bằng cách nhấp chuột vào một liên kết (tức là URL link) để đi tiếp đến một nơi cung cấp thông tin khác. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Người dùng phải chấp nhận thực tế là các thông tin thường đứng độc lập trên các website khác nhau, không thể phân loại được một cách mềm dẻo linh động, dẫn đến rất khó chia sẻ thông tin cho nhau. Lý do của vấn đề trên là cách trình diễn thông tin (format), các chuẩn mực cách thức truyền số liệu giữa các phần mềm ứng dụng trên các website thường là rất khác nhau. Ngay cả trên cùng một website, các ứng dụng (hay dịch vụ) cũng độc lập, nói theo ngôn ngữ kỹ thuật mỗi chương trình có một danh sách người dùng và các luật lệ quản lý riêng, có giao diện riêng, có cách kết nối để sử dụng CSDL khác nhau, v.v... </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Việc quản lý, bảo trì và phát triển các website thường gặp nhiều khó khăn do sự tăng trưởng đến chóng mặt của thông tin trên các website. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Khả năng tích hợp các thông tin, dịch vụ từ nhiều nơi vào một website là rất khó khăn, thậm chí KHÔNG THỂ làm được về mặt nguyên tắc công nghệ. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Không tạo được quan hệ, người dùng không gắn bó với chủ nhân của website (một trong những nguyên nhân là do không có tính cá nhân hóa). </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Thích hợp cho phổ biến thông tin hơn là cung cấp môi trường cộng tác cho người dùng. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Qui mô dịch vụ nhỏ, không bảo toàn đầu tư. Khi yêu cầu thay đổi về nội dung thông tin, loại hình dịch vụ, v.v...thường phải xây dựng lại website mới. Không có khả năng cung cấp một nền tảng để từ đó có thể luôn luôn phát triển và mở rộng. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Tóm lại, website đã được phát triển bằng các công nghệ cũ và mới, trong đó có nhiều công nghệ đã lỗi thời. Điều căn bản là website KHÔNG có nền tảng công nghệ tích hợp để hỗ trợ tính chất phát triển kế thừa và khả năng ghép nối để mở rộng. </font></li> </ul> <p class="menuportal" style="margin: auto 0in;"><font face="Arial" size="2"><strong>2. Portal </strong></font></p> <p class="bodyportal" style="margin: auto 0in;"><font face="Arial" size="2">Công nghệ Portal phát triển sau thời kỳ web khoảng 7-8 năm như một tất yếu xuất phát từ nhu cầu thực tế. Portal là một bước tiến hóa của website truyền thống. Nó ra đời để giải quyết những vấn đề mà website truyền thống gặp phải.</font></p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Là "siêu website“, gọi tắt là Portal, đối với người dùng vẫn chỉ là sử dụng trang web thông qua trình duyệt (tức là web browser), nhưng đằng sau đó là sự thay đổi thuật ngữ và quan niệm mới về triết lý phục vụ thay cho cách hiểu “tuyên truyền” thông qua website như trước đây. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Là điểm đích qui tụ hầu hết các thông tin và dịch vụ cho người sử dụng cần, là điểm đích đến thực sự. Thông tin và dịch vụ được phân loại nhằm thuận tiện cho tìm kiếm và hạn chế vùi lấp các thông tin. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Bảo toàn đầu tư lâu dài. Có nền tảng công nghệ đảm bảo, do công nghệ Internet đã phát triển rất cao so với thời kỳ xuất hiện World Wide Web vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Những công nghệ tạo nên thời đại Portal đều hỗ trợ tính mở và kế thừa rất mạnh, sao cho việc mở rộng các qui mô phục vụ bằng các phần mềm ứng dụng mới được “lắp ráp” vào Portal đang có, mà không phải hủy bỏ hoặc sửa chữa lớn như những website trước đây. Đặc tính này làm cho portal “cởi mở” hơn với các ứng dụng của nhiều nhà cung cấp dịch vụ phần mềm khác nhau, thậm chí làm tăng tính độc lập của người chủ quản portal với người cung cấp giải pháp portal ban đầu, sau khi đã làm chủ công nghệ quản lý và phát triển ứng dụng trên portal. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Môi trường chủ động dùng cho việc tích hợp ứng dụng </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Xu hướng “tiến hóa” chung của web site theo hướng tiến đến portal được trình bày trong hình vẽ. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Nếu chúng ta đã quen với khái niệm mạng Internet và mạng intranet, tương ứng là mạng toàn cầu và mạng “toàn cầu” nội bộ (hiểu theo nghĩa “intranet” có các công nghệ và giao thức giống hệt Internet nhưng được sử dụng trong một phạm vi nhất định cho nội bộ), thì portal chính là extranet do kiến trúc công nghệ qui định, nghĩa là nó bao gồm cả chức năng một “site” trên Internet và một intranet cho nội bộ. Một portal đương nhiên có 2 mặt phục vụ là “phía ngoài” hướng đến Internet, và “phía trong” hướng đến phục vụ người dùng nội bộ. Phía ngoài, portal cung cấp một cổng giao dịch thân thiện, đủ các chức năng cho người dùng, trong đó có chức năng cá nhân hóa. Phía trong, portal cung cấp một hạ tầng điện tử, nhằm tạo quyền chủ động trong việc cung cấp, tích hợp thông tin và liên kết với các hệ thống, các dịch vụ thông tin khác. Người dùng nội bộ hay người dùng qua mạng Internet đều phải được quản lý, họ có các vai trò sử dụng khác nhau, nhưng có môi trường giống nhau qua trình duyệt web. Tuy khái niệm “phía trong” và “phía ngoài” là rất tương đối, chúng cũng cho thấy các mảng ứng dụng tương ứng với các nhu cầu quản lý hành chính và dịch vụ công nói chung. Đối với các chức năng “phía trong”, poral làm cho các giao dịch quản lý hành chính mang tính chất nội bộ sẽ không đi vòng ra Internet rồi mới trở lại bàn làm việc của một đồng nghiệp trong cùng một phòng, hoặc giữa các Vụ bên trong trụ sở của một Bộ. Trong khi đó, một công chức cũng có thể tra cứu hoặc vận hành một dịch vụ qua Internet tại bất kỳ lúc nào và tại bất cứ đâu. Đối với các chức năng “phía ngoài”, người duyệt web có thể tra cứu và sử dụng dịch vụ theo quyền hạn được cấp. Do vậy portal rõ ràng là mô hình phù hợp cho các hệ thống thông tin phục vụ cả quản lý điều hành và dịch vụ công. Khi so sánh với website thông thường, dù được xây dựng bằng chương trình ứng dụng web, website chủ yếu làm tốt về các chức năng “phía ngoài”, mà không giải quyết được các chức năng “phía trong”, nhất là khi các giao tiếp bên trong tăng lên qua việc tích hợp các ứng dụng mới. </font></li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Arial" size="2">Cung cấp môi trường cộng tác (collaborative) thông qua việc quản lý và khai thác thống nhất toàn diện các dịch vụ cơ bản như: Forum, Mail, Calendar, Task Management, Report Systems, Conferences, Discussion Groups, News Groups, v.v... Các dịch vụ này là một phần của kho tài nguyên dịch vụ trên portal để người dùng lựa chọn. Việc quản lý người dùng được thực hiện một lần và thống nhất trên tất cả các ứng dụng dịch vụ của portal. </font></li> </ul> <p><font face="Arial" size="2">Tóm lại, triết lý của portal là “siêu website” để phục vụ tốt hơn thông qua quan hệ bình đẳng và tình cảm gắn bó với “siêu website”, là định hướng phục vụ (user-centric), khác với sự phát triển tự nhiên của website truyền thống là định hướng trình bày thông tin (data-centric).</font></p>

VietTotal
Portal cho bộ ngành cần đáp ứng yêu cầu gì?

Ý kiến của bạn
Họ tên   *
Địa chỉ
Email *
Nội dung
*
Cập Nhật Hủy
Các tin đã đưa
Flock - trình duyệt hội tụ của công nghệ Web 2.0 - (25/02)
In ấn  Nhận xét  Nhận xét  Gửi Email  Quay lại
Hỗ trợ
WebOffice Skype Support Skype

WebOffice Phone Support (024) 62956519

info@weboffice.vn info@viettotal.com

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn